Anatomi fisiologi
Kategori Buku: 
Buku Ajar
Penulis: 
Drs. H. Kirnanoro,SKM.,M.Kes
Penerbit: 
Pustaka Baru Press
Tahun Terbit: 
2002
ISBN: 
978-602-6237-09-5
Rak: 
Histologi